5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelet a 2023. évi költségvetési zárszámadásról
Szomor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről
a településkép védelméről szóló 8/2019.(XI.19.) önkormányzati rendelet
Rendelet a helyi termelői piac üzemeltetéséről
Rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Térítési díjakról szóló rendelet
10/2006.(V.5.) önkormányzati rendelet a helyi építési szabályzatról