Választási jelöltek:

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS JELÖLTJEI
A SZAVAZÓLAPON TÖRTÉNŐ MEGJELENÉS SORRENDJÉBEN


SZOMOR
POLGÁRMESTER JELÖLTEK


IVANICS ANNA
KOVÁCS GERGELY


KÉPVISELŐ JELÖLTEK


KÖRMENDI JÓZSEF
KOSZTKA ERNŐ
SCHUSZTER MÁRTON
SZAKÁCS VIKTÓRIA
HORVÁTH NÓRA
MUZSLAI TAMÁS
IVANICS ANNA
TRESZL TIBOR
NAGY ÁGNES
NÉMET NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ JELÖLTEK
KOVÁCS MÁTYÁS
SZAKÁCS RICHÁRD
SCHUSZTER MARIANN
TÖREKINÉ SZAKÁCS GEORGINA

Választási tájékoztató: 

Tisztelt Választópolgárok!


2024. június 9-én (vasárnap) 3 választás kerül megtartásra:
- helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása,
- nemzetiségi önkormányzati képviselők választása,
- Európai Parlament tagjainak választása.
I.
Mi jellemzi az egyes választásokat, kire szavazhatunk ?
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a menekültként, bevándoroltként, vagy letelepedettként elismert nagykorú személynek is.
Települési önkormányzati képviselők választása
Szomoron a jogszabály rendelkezései szerint 6 települési képviselőt lehet megválasztani. A Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelöltek száma 9 fő. A települési önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egy kislistás szavazólapon választják meg. Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat amennyi a településen megválasztható képviselők száma, tehát 6 jelöltre. De szavazata akkor is érvényes, ha 6-nál kevesebb jelöltre szavaz. A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb érvényes szavazatot kapják.
Polgármester választása
A Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett polgármester jelöltek száma 2 fő. A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Szavazni csak 1 jelöltre lehet! Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazatot kapja.
Vármegyei Közgyűlés tagjainak választása
A vármegyei közgyűlés tagjait listán választjuk. Listát pártok és társadalmi szervezetek állíthatnak. A listák a Területi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek a szavazólapon. A választópolgár egy listára szavazhat! Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz, de csak abban az esetben, amennyiben az összes érvényes szavazat 5 %-át megszerezték, közös vármegyei lista esetén ez a küszöb szám 10 %, kettőnél több jelölő szervezet által állított közös vármegyei lista esetén pedig 15 %.
Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán csak magyarországi lakcímmel rendelkező, a nemzetiségi névjegyzékben szereplő magyar állampolgár szavazhat és lehet jelölt. Szomoron a jogszabály rendelkezései szerint 3 német nemzetiségi önkormányzati képviselőt lelet
megválasztani. A Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelöltek száma 4 fő. A nemzetiségi önkormányzati képviselőket a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgárok egy kislistás szavazólapon választják meg. Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat amennyi a településen megválasztható nemzetiségi önkormányzati képviselők száma, tehát 3 jelöltre. De szavazata akkor is érvényes, ha 3-nál kevesebb jelöltre szavaz. A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb érvényes szavazatot kapják.
A választáson kerül sor a Területi Nemzetiségi Önkormányzat és az Országos Nemzetiségi Önkormányzat megválasztására is. Erre a célra külön szavazólapok szolgálnak. A területi és országos listák a rájuk leadott szavazatok arányában szereznek mandátumot, feltéve, ha a választókerületben az összes érvényes szavazat legalább 5 %-át megszerezték, közös lista esetén ez a küszöb szám 10 %, kettőnél több jelölő szervezet által állított közös lista esetén pedig 15 %.
A nemzetiségi névjegyzékbe vétel folyamatosan kérhető, legkésőbb 2024. május 31-én 16 óráig ! Ezen időpontig van lehetőség a nemzetiségi névjegyzékből való törlésre is.
Az Európai Parlament tagjainak választása
Az Európai Parlament tagjainak választásán minden nagykorú magyar állampolgárnak, valamint – ha kérte – az Európai Unió más tagállama Magyarországon élő nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy az EP-választáson választó és választható legyen.
Törvény biztosítja a választójogot azon magyar állampolgárok részére is, akik
-
az EU területén kívül élnek,
-
Magyarországon élnek, de nem rendelkeznek lakcímmel.
Nem szavazhat Magyarországon az a magyar választópolgár, aki az Európai Unió más tagállamában kérte névjegyzékbe vételét az EP-választásra.
A választáson az egész ország egy választókerületet alkot, a választópolgárok a szavazólapon 1 pártlistára szavazhatnak.
II.
A választójog korlátozása, kizárás a választójogból
A választójogot az un. természetes kizáró okok korlátozzák. Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.
Nem szavazhat és nem választható az,
-
aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
-
akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége tartósan, teljeskörűen hiányzik.
Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, ha nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.
III.
A szavazás szabályairól
Ön csak akkor jogosult szavazni, ha személyazonosságát és lakcímét érvényes okmányokkal igazolja (pl. személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, és lakcímkártya).
Szavazni csak személyesen, reggel 6 órától 19 óráig lehet. Amikor felkeresni a szavazókört, a helyi választási bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát és lakcímét. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. A szavazás titkossága érdekében használja a szavazófülkét !
Érvényesen szavazni a jelölt/lista nevéhez tartozó körbe tollal írt két egymást metsző vonallal lehet (+ vagy x). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni. Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését és ezt még a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, a helyi választási bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
IV.
A szavazás helye, átjelentkezés, külföldön történő szavazás, mozgóurna igénylése
Ha 2024. február 11-ig tartózkodási helyet létesített, és annak érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazókörben szavazhat a tartózkodási helye szerinti jelöltekre. A kérelemnek legkésőbb 2024. május 31-én 16 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodába.
Ha olyan településre jelentkezik át ahol nincs fentiek szerinti bejelentett tartózkodási helye, akkor csak az EP választáson szavazhat !
Külföldön is szavazhat, Magyarország nagykövetségén vagy konzulátusán. Külföldön csak az EP-választáson szavazhat, az önkormányzati választáson nem !
Ha külföldön szeretne szavazni, kérnie kell a külképviseleti névjegyzékbe vételét 2024. május 31-én 16 óráig.
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága (betegség) miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be az alábbi lehetőségek egyikén:
ONLINE:
-
elektronikus azonosítás nélkül 2024. június 5-én 16 óráig
-
ügyfélkapus azonosítással 2024. június 9-én 12 óráig
A levélben történő igénylésnek 2024. június 5-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
SZEMÉLYESEN történő igénylés 2024. június 7-én 10 óráig nyújtható be a helyi választási irodához.
Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
- 2024. június 7-én 10 óráig a helyi választási irodához vagy
- 2024. június 9-én 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő (hozzátartozó v. egyéb személy) útján
- 2024. június 5-én 16 óráig a helyi választási irodához vagy
- 2024. június 9-én 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
A fenti kérelmeket itt nyújthatja be: www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek
SZAVAZÓHELYISÉG CÍME
2822. Szomor, Gyermelyi u.1.
KÖZÖSSÉGI HÁZ
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon, vagy a www.szomorkozseg.hu honlapon találhat választ, vagy az önkormányzati hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
Mike Hajnalka
HVI-vezető

Választópolgároknak

       

  •