HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás, a

 Szomori Napközi Otthonos Óvodába (2822. Szomor, Vörösmarty M.u.2.)

 

2017. május 8-án , május 9-én és május 10-én  
800-1600 óra között lesz.

 

Pótbeíratás:

2017. május 15-én (hétfő) 800-1600-ig.

Kötelező beíratni azt a gyermeket aki:

2017. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.

Előjegyzésbe vesszük azokat a gyerekeket, akik:

               2017. december 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Az óvodavezető a férőhelyek ismeretében dönt a gyermekek felvételéről. A döntés eredményéről a szülőt 2017. június 15-ig írásban értesíti.  Az óvoda biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek felvételét is. Az óvoda döntése ellen a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be, a közléstől számított 15 napon belül az óvodavezetőhöz, aki az ügy összes iratával együtt a kérelmet megküldi Szomor Község Önkormányzatának.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

 

-      

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

 

-        

a szülő személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)

 

-   

nem magyar állampolgár, kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon

 

-   sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és a rehabilitációs bizottság javaslata szükséges

 

-        

a gyermek TAJ kártyája

A Szomori Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzete :

Szomor Község közigazgatási területe.

 

                                                                                                           Nagy György                                                                                                                           polgármester