Téli rezsicsökkentési támogatás

Tisztelt Lakosság !

Tájékoztatom Önöket, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő (tűzifa, szén, probán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett) fűtőanyagot felhasználó háztartásokra is kiterjesztette a téli rezsicsökkentési támogatást.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre !

 

Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be. Háztartásnak az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége tekinthető.

 

Az igénybejelentés határideje: 2018. október 15.

(A határidő elmulasztása jogvesztő!)

 

Az igénylőlapokat ügyfélfogadási időben a települési Önkormányzati Hivatalban lehet átvenni és benyújtani, valamint a település honlapjáról is letölthető.

 

A téli rezsicsökkentést tüzelőanyag (igénybejelentésben megjelölt fűtőanyag) formájában és 12.000 Ft értékben kapják a kérelmezők. Az önkormányzati hivatal a benyújtott kérelem alapján igazolást állít ki, mely az önkormányzat által kiválasztott vállalkozónál váltható be, a megjelölt határidőig!