Tájékoztató hivatásos gondnoki képzésről

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya kellő létszámú jelentkező esetén a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint hivatásos gondnoki képzést tart.

A jogszabály alapján hivatásos gondnokká csak olyan nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy nevezhető ki, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és a hivatásos gondnoki képzésen eredményesen részt vett.

 

A képzés időtartama 28 óra, mely a vizsga 1 órás időtartamát is magában foglalja.

 

A képzés tervezett ideje: 2018. november 5.-2018. november 8.

A vizsga tervezett időpontja: 2018. november 15.

A képzés és a vizsga tervezett helyszíne: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.

A képzés díja: 40.000.-Ft/fő.

 

A képzésre jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet 2018. október 20. napjáig kérünk megküldeni az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2. vagy gyamugy@komarom.gov.hu.

 

Az órabeosztás az alábbiak szerint alakul:

 

Időpont

Előadás témája

 

2018. november 5.

8.00.-9.00.

Történeti előzmények

9.00.-12.00.

A pszichiátriai betegek jogai; A pszichiátriai betegellátás rendszere; A szociális gondoskodás rendszere

12.00.-16.00.

Az értelmi fogyatékosság; Pszichiátriai betegségek szociális összefüggései

2018. november 6.

8.00.-13.00.

A gondnokság alá helyezés okai, feltételei a hatályos jogszabályban; A gondnok feladatai és felelőssége; A gondnok kirendelése; A személyek joga; A személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, az önrendelkezési jog az egészségügyi ellátásban

13.00.-14.00.

A tulajdonjog

2018. november 7.

8.00.-14.00.

A szerződések joga; Öröklési jog; Bank-és hitelviszonyok; a gazdasági társaságokról szóló szabályozás gondnokoltakat érintő rendelkezései  

2018. november 8.

8.00.-15.00.

Nyilvántartások, iratkezelés, adatvédelem; A hivatásos gondnok gyakorlati teendői

 

A képzés díjának befizetésével, egyéb gyakorlati tudnivalókkal kapcsolatosan a jelentkezési lapok beérkezését követően adunk tájékoztatást.

 

A képzéssel kapcsolatosan érdeklődni a 34/515-185 vagy a 34/515-190 telefonszámon és a gyamugy@komarom.gov.hu e-mail címen lehet.

 Tatabánya, 2018. szeptember 4.