Tisztelt Lakosság !

Tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény 20.§-ával módosította a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29.§ (7) bekezdését az alábbiak szerint:

„(7) Mentesül a  vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az  a  létesítő vagy üzemeltető, aki az  egyes törvényeknek a  polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a  továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a  vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”

Fentiek alapján a 2020. július 1. előtt engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett kutak esetén mentesül a vízgazdálkodási bírság alól, aki a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

Az előző, 2020. december 31-ig szóló határidőt tehát meghosszabbították további 3 évre !!

Gyermely, 2020. június 2.

                                                                                             

                                                                                                                                              Mike Hajnalka

                                                                                                                                                     jegyző