TÁJÉKOZTATÁS EBÖSSZEÍRÁSRÓL

 Tisztelt Lakosság !

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján „A tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.” A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján elektronikus nyilvántartást vezet az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

 Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabályban foglalt és a mellékelt ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Aki az összeírás ideje alatt adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve szándékosan a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat 5000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtható.

 Tájékoztatom az ebtartókat, hogy az ebnyilvántartás összeállítását diákmunkások segítségével készíti el az Önkormányzat, akik 2018. augusztus 30-ig minden ebtartót személyesen felkeresnek az adatlap kitöltése céljából. Az adatlap kitöltéséhez kérjük, készítsék elő az eb oltási könyvét.

 

Köszönjük, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével előmozdítja az ebösszeírás sikerességét !

(Jelen összeírásnak nem célja az ebrendészeti hozzájárulás kivetése.)