Pályázat óvodavezetői munkakör betöltésére

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján

pályázatot hirdet a

 

Szomori Napközi Otthonos Óvoda

Német nemzetiségi Óvoda

 

Óvodavezetői munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: 2822. Szomor, Vörösmarty M.u. 2.

 

Álláshely elfoglalásának ideje: 2018. augusztus 16.

 

Vezetői megbízás időtartama: 2018. augusztus 16-tól 2023. augusztus 15-ig.

 

Munkakörébe tartozó feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§ (1)-(2) bekezdés szerint.

 

Pályázati feltételek:

 

-        

magyar állampolgárság

 

-        

büntetlen előélet

 

-        

cselekvőképesség

 

-        

vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

-        

Felhasználói szintű MS Office ismeretek

 

-        

német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség

 

-        

pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

 

-        

legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

 

-        

az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 1 év vezetői gyakorlat

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálásáról a megbízási jogkör gyakorlója Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a véleményezési határidő lejártát követő soron következő ülésén dönt. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a képviselő-testület fenntartja.

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

 

Illetmény: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.