Az adózó adóhatóság felé történő kapcsolattartása

Az adózó adóhatóság felé történő kapcsolattartása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal [Eüszttv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont]. Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (a továbbiakban: EVNY-ben) is ekként szerepel.

1. Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett

a) gazdálkodó szervezet – ide nem értve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt és egyesületet és az EVNY-ben nem szereplő, személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését

aa) a cégkapuja

 b) az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye (régi elnevezéssel ügyfélkapu)

útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változásbejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

2. Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett

a) természetes személy,

b) lakásszövetkezet, az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,

c) a 600 000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őstermelő, továbbá

 d) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak (így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező)

főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany – döntése szerint – azonban elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

 

 Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele megtörténhet:

 

 

a) az ASP szakrendszer elektronikus ügyintézési felületén keresztül a  https://ohp.asp.lgov.hu     címen, vagy

b) a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában a települési honlapokon (www.gyermely.hu, www.szomorkozseg.hu, www.hereg.hu) elhelyezett „Önkormányzati elektronikus ügyintézés” feliratra kattintva   érheti el az elektronikus ügyintézési portált.

                                                                                                                                                                                                                                               Mike Hajnalka                                                                                                                                     jegyző