FELHÍVÁS

Szomor Község Önkormányzata a 41/2020. (VIII:3.) határozata alapján módosítani kívánja a 194/6 hrsz.-ú telek szerkezeti- és szabályozási besorolását.

A partnerségi rendeletünk értelmében tájékoztatni kívánjuk az érintetteket a módosítás lényegéről az elkészült tervdokumentáció bemutatásával lakossági fórum keretében.

A lakossági fórum helye: Közösségi Ház

A lakossági fórum időpontja: 2020. szeptember 9.(szerda), 17:00 óra

A megadott helyen és időben a tervező tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek a fenti témában.

A lakossági fórumra az érintetteket és érdeklődőket várja

 

Nagy György polgármester

2020.09.01.

Tájékoztatás a kutakról

Tisztelt Lakosság !

Tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény 20.§-ával módosította a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29.§ (7) bekezdését az alábbiak szerint:

Kút létesítése, fennmaradása

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 24.§ (1) bekezdése alapján települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

A gyermekétkeztetés térítési díjának befizetési rendjéről

Tisztelt Szülők !

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szabályozta a gyermekétkeztetés térítési díjának befizetésére vonatkozó szabályokat és erre vonatkozóan új önkormányzati rendeletet alkotott, melynek a szabályai 2018. január 1-től hatályosak.

A térítési díjak mértékében változtatás nem történt. Az új szabályok a díjbeszedés szabályaira és a díjhátralék rendezésére vonatkoznak.