Fontos felhívás

Tisztelt Ügyfeleink !

Minden bizonnyal Önök előtt is ismert, hogy Magyarországot is elérte a koronavírus járvány. Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A községünkben élők egészségének védelme érdekében, valamint a koronavírus terjedésének megelőzésében vagy megfékezésében mindenkinek az együttműködésére és felelősségvállalására van szükség.

 

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Szomor Község Önkormányzata (Szomor, Szabadság tér 8.)a továbbiakban kiíró a 21/2020. (III.2.) önkormányzati határozata alapján meghirdeti nyilvános pályázat útján történő  é r t é k e s í t é s r e  a tulajdonában lévő

Kút létesítése, fennmaradása

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 24.§ (1) bekezdése alapján települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

A gyermekétkeztetés térítési díjának befizetési rendjéről

Tisztelt Szülők !

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szabályozta a gyermekétkeztetés térítési díjának befizetésére vonatkozó szabályokat és erre vonatkozóan új önkormányzati rendeletet alkotott, melynek a szabályai 2018. január 1-től hatályosak.

A térítési díjak mértékében változtatás nem történt. Az új szabályok a díjbeszedés szabályaira és a díjhátralék rendezésére vonatkoznak.