Önkormányzati választás 2019

 

Választási közlemény

 

 

Tájékoztatom Szomor község választópolgárait, leendő jelöltjeit, hogy a 2019. október 13-án megtartásra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása kapcsán

 

a) önkormányzati képviselő jelöléséhez                10 db érvényes ajánlás

b) polgármester-jelölt állításához                          28 db érvényes ajánlás

szükséges.

 

Az ajánlások száma megállapításának alapja a 2019. augusztus 7-én nyilvántartott választópolgárok száma, amely Szomor településen 913 fő.

 

Egyéni képviselő-jelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánl.

Polgármester-jelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3%-ajelöltnek ajánl.

 

 

Gyermely, 2019. augusztus 8. 

 

 

Mike Hajnalka

HVI vezető

 

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL


Tisztelt Választópolgár !

 

Az a választópolgár ajánlhat polgármester és települési képviselő jelöltet, aki a választáson a választókerületben (Szomor településen) választójoggal rendelkezik.

Nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet csak a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár ajánlhat.

 

Az ajánlás ajánlóíven történik. Ajánlóív - az erre a célra szolgáló formanyomtatványon- legkorábban 2019. augusztus 26-án adható ki az önkormányzati hivatalban működő helyi választási irodában. A települési képviselő, a polgármester és a nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet az ajánlóívek átadásával legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16 óráig lehet bejelenteni az erre szolgáló formanyomtatvány felhasználásával a helyi választási bizottságnál.

 

Jelölt bejelentéséhez szükséges ajánlások száma:

a)      Nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez szükséges érvényes ajánlások száma:

6 db

b)      A Települési polgármester és képviselő választás esetén:

ba) polgármester jelöléséhez szükséges érvényes ajánlások száma:    28 db

bb) képviselő jelöléséhez szükséges érvényes ajánlások száma:           10 db

 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

 

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője - az alábbi szabályok kivételével- bárhol gyűjthet.

Községünk vonatkozásában nem gyűjthető ajánlás:

a)       az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b)      tömegközlekedési eszközön

c)       állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

d)      köznevelési intézményekben

e)      egészségügyi szolgáltató helyiségében

 

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos.

Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

 

A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi, melynek eredményéről tájékoztatja a Helyi Választási Bizottságot. A Helyi Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

 

Fontos szabály ! A jelölt a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben (szeptember 9. 16 óra!). E kötelezettség elmulasztása esetén a helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 1.000 Ft!

 

A Helyi Választási Iroda a nyilvántartásba vett jelöltekről, valamint a választásokkal kapcsolatos információkról a www.szomorkozseg.hu oldalon folyamatos tájékoztatást nyújt.


                                                                  Mike Hajnalka

                                                            jegyző, HVI-vezető

 

Tisztelt Választópolgárok !

 

Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13. napjára tűzte ki. Ezen a napon kerül megtartásra a településen a német nemzetiségi önkormányzati képviselők választása is.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E.§-a alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazást megelőző 66. napon megállapítja az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát.

 

Fenti adatokat 2019. augusztus 8-án fogjuk közzétenni a település honlapján, facebook oldalán és a helyben szokásos módon papír alapú plakátokon is.

 

A választással és a jelöltajánlással kapcsolatos további információkat a település honlapján „Önkormányzati választás” feliratra kattintva kísérhetik majd figyelemmel.

 

Mike Hajnalka

jegyző, HVI-vezető