Tisztelt Ügyfeleink !

Tájékoztatom Önöket, hogy a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal szomori székhelyű hivatala, 2020. június 22-től újra a régi munkarend szerint működik és fogadja az ügyfeleket.

Tekintettel arra, hogy a koronavírus még jelen van a környezetünkben, ezért néhány fontos szabályt mindannyiunk védelme érdekében továbbra is be kell tartanunk:

  • kérjük, hogy a Hivatal épületében történő személyes ügyintézéskor szíveskedjenek maszkot viselni.
  • a bejárati ajtó közelében elhelyezett kézfertőtlenítő használata is kötelező.
  • kérjük, hogy továbbra is elsősorban postai úton, telefonon vagy elektronikusan (e-mail, vagy elektronikus nyomtatvány beküldésével) intézzék ügyeiket a Hivatalban. Az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyomtatványok a www.szomorkozseg.hu oldalon elérhetőek.
  • A postaláda a Hivatal bejárati ajtaja melletti falon található, beadványaikat ide is bedobhatják.

Elérhetőségeink változatlanok:

Központi telefonszám: 34/580-530

Központi e-mail cím: hivatal@szomorkozseg.hu

                                                         tisztelettel:

                                                                                              Mike Hajnalka

                                                                                                      jegyző

 

 

Pályázati felhívás

Szomor Község Polgármestere (Szomor, Szabadság tér 8.)a továbbiakban kiíró a 13/2020. (V.20.) polgármesteri határozata alapján meghirdeti nyilvános pályázat útján történő

 é r t é k e s í t é s r e  a tulajdonában lévő

Szomor, 127/72. és 127/73. hrsz-ú beépítetlen belterületi ingatlanokat.

Az ingatlanok minimális eladási árát az alábbiak szerint állapítja meg:

127/72.hrsz.: 8.600.000,- Ft

127/73.hrsz:  9.400.000,- Ft

Az ingatlanok csak együtt kerülnek értékesítésre, külön-külön az önkormányzat nem kívánja azokat értékesíteni.

A pályázat benyújtás módja, helye:

2020. május 21-től 2020. június 4. 16 óráig a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szomori Kirendeltségének Szomor, Szabadság tér 8. száma alatti ügyfélszolgálatán zárt borítékban papíralapon 2 pl-ban leadott pályázattal. A borítékra kérjük ráírni: „Szomor, 127/72. és 127/73. hrsz alatti ingatlanok vételi ajánlata”.

A pályázat elbírálási határideje:

A pályázat benyújtását követő 30 napon belül.

A pályázatok értékelése:

Helye: Szomor Község Önkormányzata – polgármesteri iroda

A legkedvezőbb ajánlat kiválasztása a polgármester hatásköre.

Egyéb információ:

Az ingatlan egyeztetett időpontban megtekinthető.

Előzetes bejelentkezés: Nagy György polgármesternél, tel.: +36-34-580-530

A pályázaton részt vehet:

  • bármely természetes személy
  • jogi személy,
  • jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
  • vagy a fent megjelöltek által meghatalmazott személy. A meghatalmazást 2 tanú által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Bírálati szempontok:

Ajánlati kötöttség ideje:

            Beadástól számított minimum 60 nap.

Szerződéskötés feltételei:

Az adás-vételi szerződés a pályázat nyertesével kerül megkötésre. A vásárló köteles az adás-vételi szerződést az eredményhirdetés napjától számított 30 napon belül megkötni. Az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Szomor, 2020. május 20.

                                                                                                          Nagy György

                                                                                                          polgármester

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tisztelt Ügyfeleink !

Minden bizonnyal Önök előtt is ismert, hogy Magyarországot is elérte a koronavírus járvány. Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A községünkben élők egészségének védelme érdekében, valamint a koronavírus terjedésének megelőzésében vagy megfékezésében mindenkinek az együttműködésére és felelősségvállalására van szükség.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyintézés március 16. napjától szünetel. Az ügyintézés telefonon, e-mailben, ügyfélkapun történik. A hivatal munkatársai minden szükséges segítséget meg fognak adni. Kérem, hogy ebben az időszakban kizárólag a halaszthatatlan ügyeiket intézzék.

 

Amennyiben olyan, a jogszabályok alapján kizárólag személyesen intézhető ügyről van szó – telefonos egyeztetést követően – lehetőséget biztosítunk a személyes ügyintézésre.

Bejelentéseiket, észrevételeiket továbbra is a hivatal@szomorkozseg.hu címen, illetve a 34/580-530. telefonszámon tehetik meg.

 

Az online intézhető ügyekről a www.szomorkozseg.hu honlapon az „Önkormányzati elektronikus ügyintézés” feliratra kattintva tájékozódhat.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a fenti jogszabály hatályba lépésétől a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek, így a veszélyhelyzet idején a lejáró okmányok meghosszabbítása nem szükséges.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a települési ügysegéd az önkormányzatnál átvett kérelmeket ügyintézésre elviszi, de személyes ügyfélfogadást nem tart.

 

Kérem, legyünk figyelemmel egymás iránt, vigyázzunk egymásra.

 

Szomor, 2020. március 16.

 

tisztelettel:

 

Mike Hajnalka

jegyző