Szomor Község Önkormányzata a 41/2020. (VIII:3.) határozata alapján módosítani kívánja a 194/6 hrsz.-ú telek szerkezeti- és szabályozási besorolását.

A partnerségi rendeletünk értelmében tájékoztatni kívánjuk az érintetteket a módosítás lényegéről az elkészült tervdokumentáció bemutatásával lakossági fórum keretében.

A lakossági fórum helye: Közösségi Ház

A lakossági fórum időpontja: 2020. szeptember 9.(szerda), 17:00 óra

A megadott helyen és időben a tervező tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek a fenti témában.

A lakossági fórumra az érintetteket és érdeklődőket várja

 

Nagy György polgármester

2020.09.01.