Általános tájékoztatás, Népszámlálás 2022.

2022. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra, amely egyedülálló a statisztikai adatfelvételek között. A népszámlálás az egyetlen olyan adatforrás, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét. A népszámlálás az egyetlen teljes körű adatfelvétel a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.
A háztartásokkal, mint a társadalom legkisebb gazdasági egységeivel, valamint a családokkal, mint a személyek legszorosabb rokoni közösségeivel, a lakásokkal és lakóépületekkel kapcsolatos információk tetszőleges kombinációjával egyaránt képes  minden területi szintre vonatkozóan kielégíteni a hazai és a nemzetközi adatigényeket. A területi részletezettsége lehetővé teszi, hogy országos, regionális, megyei, járási és településszinten bármilyen más tetszőleges, akár a településnél kisebb területi egységekre is adatok álljanak rendelkezésre. Az adatok elősegítik a helyi társadalom összetételének, belső tagozódásának jobb megismerését, megalapozzák az egyes területekre vonatkozó döntés-előkészítést, döntéshozást, valamint kutatást és elemzést egyaránt. A népszámlálásra 2022. október 1. és 2022. november 28. között kerül sor. A 2021. évi népszámlálás területi és helyi előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról a települési önkormányzat jegyzői (mint helyi népszámlálási felelősök), azok segítői (népszámlálási koordinátor, népszámlálási referens), továbbá felülvizsgálók és a számlálóbiztosok gondoskodnak a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) irányításával.
A természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást Magyarország területén a 2022. október 1-jén 00.00 órakor fennálló állapot alapulvételével kell elvégezni. Az adatfelvételt 2022. október 1. és 2022. november 20. között kell végrehajtani, az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2022. november 28-ig kell befejezni. Az adat-előkészítési, feldolgozási folyamat 2023. november 28-ig tart.
A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.
Az adatgyűjtés a modern kor igényeinek megfelelően interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papír kérdőívek nélkül.
A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon teljesítheti:

  1. Az adatszolgáltatónak lehetősége van a kérdések megválaszolására interneten keresztül. Azelső időszakban kizárólag az online önkitöltési módra lesz lehetőség. Az online kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer október 16. éjfélig fogadja.
  2. Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 2022. október 17. és 2022. november 20. között keresi fel azokat a címeket (háztartásokat), amelyekről az önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív.
  3. Amennyiben az adatszolgáltató az előző két lehetőség közül egyikkel sem él, pótösszeírás során, a polgármesteri hivatalban jelentkezve, 2022. november 28. éjfélig megválaszolhatja a kérdéseket.

Az érdeklődők részletes tájékoztatást – az összeírásról, a népszámlálás jelentőségéről, az adatfelvétellel kapcsolatos eseményekről és teendőkről – a www.nepszamlalas2022.hu oldalon találhatnak majd.

További részletek a mellékelt dokumentumokban.