Aktualitások

Tisztelt Választópolgárok !

 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlamenti Képviselők választását.

A választópolgár egy listára szavazhat.

 

A szavazás helye: Közösségi Ház

                                              Szomor, Gyermelyi u.1.

                                                                  A szavazóhelyiség akadálymentesített.

 

A szavazás ideje: 2019. május 26. (vasárnap) 6 és 19 óra között.

 

Mit kell tudni a szavazás helyéről ?

 

Szavazni csak személyesen, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben lehet.

Amennyiben mozgásában akadályozva van (pl. egészségi állapota, fogyatékossága miatt), úgy a szavazást megelőzően mozgóurnát kérhet az alábbi lehetőségek egyikén:

ONLINE:

-         

ügyfélkapus azonosítás nélkül 2019. május 22. 16 óráig

-         

ügyfélkapus azonosítással       2019. május 26. 12 óráig

A POSTÁN történő igénylésnek 2019. május 22. 16 óráig kell megérkeznie.

SZEMÉLYESEN történő igénylés 2019. május 24. 16 óráig nyújtható be.

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés

                               2019. május 24. 16 óráig a helyi választási irodához vagy

                               2019. május 26. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező hozzátartozó v. egyéb személy útján

                               2019. május 22. 16 óráig a helyi választási irodához vagy

                               2019. május 26. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

 

Aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szerepel, kizárólag mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem !

 

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyétől

eltérő településen tartózkodik ?

 

Ha a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16 óráig kell megérkeznie a jegyzőhöz.

 

 

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik ?

 

Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk külképviseletein adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti jegyzőnél 2019. május 17-én 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.  

 

A fogyatékossággal élő választópolgár segítség igénylése

 

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

-         

a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,

(Kérelem benyújtási határidő: 2019. május 17. 16 óra)

-         

akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson.

(Kérelem benyújtási határidő: 2019. május 22. 16 óra) 

 

Mit vigyen magával a szavazáskor ?

 

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja a magyar hatóságok által kiállított alábbi érvényes igazolványok valamelyikével:

 

A)    

lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy

       útlevél vagy

                                   vezetői engedély (jogosítvány)

 

B)     

régi papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes) 

 

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség !

 

Mit kell még tudni a szavazásról ?

 

Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát, lakcímét és személyi azonosítóját, valamint megállapítja, hogy szerepel-e a névjegyzékben. Ezután megkapja a lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. Az aláírás megtagadása esetén a szavazatszámláló bizottság elutasítja a választópolgárt és nem szavazhat. Ide nem értve az írásképtelenséget, mely esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket e körülmény feltüntetésével.  A szavazás titkossága érdekében javaslom, használja a szavazófülkét.

Érvényesen szavazni a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni. Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

 

Tisztelt választópolgár !

 

A kérelmek benyújtásához letölthető nyomtatvány áll a rendelkezésére a www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhető a helyi választási irodában.

Amennyiben az Európai Parlamenti Képviselő választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a lakóhelye szerinti választási irodához, vagy keresse fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.

 

        Mike Hajnalka

 

                                                                                                                                   jegyző, HVI-vezető

_______________________________________________________________________________________________________

 

HIRDETMÉNY

 

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK

2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁT

 


A szavazás napja:

2019. MÁJUS 26.

 

A szavazás

6:00 órától 19:00 óráig tart.

 

Névjegyzék

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről,

valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt  kapnak.

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

 

Az Európai Unió más tagállamának választópolgára

-         

ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik –

2019. május 10-ig kérheti névjegyzékbe vételét a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyző).

 

Ajánlás

A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. április 23-ig ajánlóíven ajánlhat listát.

A listaállításhoz legalább 20.000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

 

Szavazás

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár

személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

 

Szavazni egy listára lehet.

 

észletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

 

Nemzeti Választási Iroda

 


_____________________________________________________________________________________________   

                                                                ÉRTESÍTÉS

Tájékoztatom tisztelt betegeimet, hogy

2019 április 01 -tól   2019 április 18 -ig és  április 23-tól május 10-ig  egyéni továbbképzés    miatt helyettesítés lesz.

 

HÁZIORVOSI RENDELÉS:

                             GYERMELY      SZOMOR     

HÉTFŐ                       13-16                ---            

KEDD                            ---               14-17        

SZERDA:                   13-16                ---             

CSÜTÖRTÖK:             ---                  8-11        

PÉNTEK :                  13-16                ---                    

 

           HELYETTESÍTŐ ORVOS:

DR. SZENTIRMAI PÉTER  MÁNY  

Rendelési időn kívüli készenléti ügyelet munkanapokon 8-16 óráig:     

DR. SZENTIRMAI PÉTER               ÜGYELETI TELEFONSZÁM:               06/20/488-10-26

 

KÖZPONTI ORVOSI  ÜGYELET

      ZSÁMBÉK  Petőfi u.110.              

TELEFON: 06/23/342 -035

HÍVHATÓ:  16 órától -08 óráig ,valamint péntek délután 16 órától -   hétfő reggel    08-óráig.


  

 ÜZEMORVOSI  RENDELÉS: 

                             GYERMELYI ZRT        

HÉTFŐ                            ---                       

KEDD                           13-15        

SZERDA:                        ---             

CSÜTÖRTÖK:             13-15        

PÉNTEK :                       ---                    

HELYETTESÍTŐ ORVOS:    DR. MÜHLHAMMER FERENC

  

Gyermely, 2019.03.11.                     

                                                              Dr.Kocsis Tamás                           

 

_____________________________________________________________________________________________

                                 

Tájékoztatás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új ügyfélfogadási rendjéről

 

Szomor település ügyfélfogadását 2019. február 4-től Bajnára helyezzük át.

 

Az időszakosan működő bajnai irodában minden hétfőn (páratlan héten 11:30 – 16:30-ig,                                     páros héten 08:00 – 16:30-ig) minden csütörtökön 7:30 – 16:30-ig, minden pénteken 7:30 – 14:00-ig várjuk tisztelt tagjainkat !

 

Bajnai Kamarai Ügyfélszolgálati irodánk címe:

2525. Bajna, Rákóczi út 26.

 

Legközelebbi állandó ügyfélszolgálati irodánk címe, ahol 2019. február 4-től ugyancsak hosszabb nyitva tartással állunk tagjaink rendelkezésére:

                                                       2500. Esztergom, Széchenyi tér 6.


                                                                            Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

 ____________________________________________________________________________

Cégek, vállalkozók figyelmébe……

A 2015. évi CCXXII. számú, e-ügyintézésről szóló törvény 2018. január 1-től kötelezővé teszi a gazdálkodók számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást. Adóügyekben ez nemcsak a NAV, hanem az önkormányzatoknál történő elektronikus ügyintézést is jelenti. 
Ha az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikusan nyújtja be a kérelmét, bevallását, azt az adóhatóságnak vissza kell utasítania. 
A gazdálkodó szervezetek a Cégkapu szolgáltatással, egyéni vállalkozók továbbra is a KÜNY (ügyfélkapu) szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra. Az elektronikus kapcsolattartás az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványok benyújtásával, nyomtatvány hiányában szabadon szövegezett beadvány, vagyis az e-Papír szolgáltatás igénybevételével valósulhat meg. 
Az Önkormányzati Hivatali Portálon – az ELÜGY rendszerben – is többféle elektronikus ügyintézési szolgáltatást vehetnek igénybe.

Felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy az önkormányzati adóhatóság is elektronikusan továbbítja részükre az adóügyekben hozott határozatokat. Javaslom, hogy a tárhelyükre érkezett küldeményeket rendszeresen vegyék át, mert így értesülhetnek pl. gépjárműadó fizetési kötelezettségükről. 
Az utóbbi hónapokban azt tapasztaltuk, hogy sok cég/vállalkozó nem figyeli a cégkapuját/ügyfélkapuját és így nem értesülnek időben az általunk megküldött határozatokról, fizetési felszólításokról. Felhívom mindenki figyelmét, hogy az ily módon át nem vett küldemény is jogerőre emelkedik és joghatások fűződnek hozzá !

Mike Hajnalka
jegyző

 

A kutak engedélyezéséről…..

 

Tisztelt Lakosság !

 Tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés a 2018. évi CXXI. törvény 28.§-ával módosította a Vízgazdálkodási törvény 29.§ (7) bekezdését, mely szerint a törvény hatályba lépése előtt engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutak esetén mentesül a vízgazdálkodási bírság alól, aki a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

Fentiek alapján, tehát a fennmaradási engedély iránti kérelmek benyújtásának határidejét meghosszabbították 2020. december 31-ig.

Előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megjelenik egy olyan átfogó jogszabály módosítás, amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.

A fenti jogszabályi módosítások megjelenése után újra tájékoztatom a lakosságot, addig kérem, mindenki legyen türelemmel.

                                                                                                                                                                                                                                                          Mike Hajnalka

                                                                                                               jegyző

  ________________________________________________________________________________________

                         

                            Kút létesítése, fennmaradása

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 24.§ (1) bekezdése alapján települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz-készlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízi-létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;

c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízi-létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

A Korm. rendelet alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízi-létesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 29.§ (4) bekezdése alapján „ha a vízi-munka elvégzése, illetve a vízi létesítmény megépítése vagy átalakítása jogerős hatósági engedély nélkül, vagy a jogerős hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a hatóság a vízi-munka, vízi létesítmény megvizsgálása után – az eset összes körülményeire is figyelemmel – a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízi-munka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 forintig terjedhet. Természetes személyre a kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000 forintot.”

A Vgtv. 29.§ (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a 2016. június 4-ét megelőzően vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi-létesítmény vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. A Korm. rendelet 27.§ (6) bekezdése alapján az engedély nélkül vagy attól eltérően megvalósított vízi-létesítményekkel, vízi-munkákkal kapcsolatos bírságra vonatkozó rendelkezések csak a rendelet hatálybalépését (1996. július 1.) követően megvalósított létesítmények esetén alkalmazhatóak, tehát a kutak vízjogi fennmaradási engedélyét az 1996. július 1. és 2016. június 4. között engedély nélkül létesített kutakra kell kérni annak érdekében, hogy a tulajdonos mentesüljön a bírságfizetés alól. Az 1996. július 1. előtt létesített kutak fennmaradási engedélyeztetésének elmulasztását tehát nem fenyegeti bírsággal a jogalkotó.

A Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdése alapján kút engedélyezésének feltétele:

a) a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

b) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, valamint

c) a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozik, és az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Az ügyintézéshez szükséges:

a) kérelem (formanyomtatvány)

b) az Országos Névjegyzékben szereplő jogosult tervező által készített engedélyezési tervdokumentáció, amely tartalmazza:

 

1. a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet I., II. vagy III. része szerinti adatokat

2. helyszínrajzot, ami feltünteti a tervezett létesítményt, az érintett terület(ek) helyrajzi számát és határoló vonalát

3. műszaki leírást

4. a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülésére vonatkozó nyilatkozatot.

A hatósági eljárás megindításakor – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdése alapján – 3.000 Ft értékű illetéket kell illetékbélyeg formájában leróni.

Vonatkozó jogszabályok:

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

b) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

c) a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartamáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

 

(Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jogszabályi előírásokban 2018. december végéig változás várható !)

________________________________________________________________________

Szomor Község Önkormányzata

 2822. Szomor, Szabadság tér 8.

Tel.: 34/580-530. Fax.: 34/370-604. e-mail: hivatal@szomorkozseg.hu

  Tisztelt Szülők !

 

Értesítem Önöket, hogy Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2018. évben Intézményi étkezési térítési díj támogatást nyújt a község általános iskolájába és óvodájába járó gyermekek részére, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft)

700 %-át azaz 199.500,-Ft-ot.

 

A térítési díj támogatás mértéke: a mindenkori fizetendő térítési díj 50 %-a

 

 Az igénybejelentést a mellékelt kérelemlapon lehet benyújtani az Önkormányzati Hivatalhoz 2018. szeptember 30-ig. Ez esetben a támogatás szeptember 1. napjától illeti meg a kérelmezőt.

 

Ezt követően benyújtott kérelem esetén a támogatás a kérelem benyújtásának hónapja első napjától jár.

A kérelmet gyermekenként külön-külön kell benyújtani !

 

A kérelemhez csatolni kell:  -    egyedülálló szülő esetén igazolást a gyermekelhelyezésről

                                                                                                                                                                    

tanulói jogviszony (iskolalátogatási) igazolás

 

Szomor, 2018. szeptember 12.

                                                                                               Tisztelettel:

                                                                                                                                                                                                                                                                  Nagy György                                                                                                                              polgármester

 

     Az igénylőlap a lap alján a letöltések alatt található. 

_______________________________________________________________________________

 

 Tisztelt Szomori Lakosok!

Az Esztergomot az M1-es autópályával összekötő közúti  2x2 sávos gyorsforgalmú út tervezésének előkészítése kapcsán a tegnapi napon lakossági fórumot tartottunk, melyen közel 50 fő vett részt.

 

Az előkészítő munkálatokat végző Constreál Mérnöki Iroda Kft. munkatársai részletes tájékoztatást adtak az előkészítési munkálatok jelenlegi szakaszáról, a szóba jöhető variációkról. Képviselő-testületünk a fórumot követően ülésezett és egyetértett a jelenlévők által is támogatott un. 3 számú, a rajzon fekete színnel jelzett nyomvonallal és elsősorban azt támogatja. Ezek szerint a gyorsforgalmi út Anyácsa-puszta felett érkezne Szomor határába, azt követően a Nyakas hegyet követvén János-hegy ( Felsőörs ) lakott területe után keresztezné a Szomort Zsámbékkal összekötő országos közutat, ahol rá lehetne csatlakozni a gyorsforgalmi útra.

 

Amennyiben a döntéshozók is ezt a nyomvonalat preferálják, akkor gyakorlatilag településünk közigazgatási határán kívül vezetne az út, - sem zaj, sem légszennyezettség nem terhelné településünket - de elég közel lenne ahhoz ( 4 km ), hogy egy biztonságos és gyors haladást biztosító úton közlekedhetnénk akár Budapest, akár Esztergom, de nyugodtan mondhatom, hogy Tatabánya irányába is.

Az ütemezés szerint, ha minden a tervek szerint halad, 2023 –ban közlekedhetünk ezen az úton.

 

A későbbiekben még lesznek hasonló tájékoztatók, de ha végleges döntés születik a nyomvonalról, tájékoztatjuk önöket.

Természetesen, ha menetközben kérdésük lenne szívesen állunk rendelkezésükre.

 

Képviselő-társaim is rendelkeznek a jelen helyzethez szükséges információkkal.   

Szomor, 2018. április 25.

Nagy György

polgármester

__________________________________________________

Az adózó adóhatóság felé történő kapcsolattartása

Az adózó adóhatóság felé történő kapcsolattartása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal [Eüszttv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont]. Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (a továbbiakban: EVNY-ben) is ekként szerepel.

1. Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett

a) gazdálkodó szervezet – ide nem értve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt és egyesületet és az EVNY-ben nem szereplő, személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését

aa) a cégkapuja

 b) az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye (régi elnevezéssel ügyfélkapu)

útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változásbejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

2. Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett

a) természetes személy,

b) lakásszövetkezet, az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,

c) a 600 000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őstermelő, továbbá

 d) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak (így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező)

főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany – döntése szerint – azonban elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

 

 Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele megtörténhet:

 

a) az ASP szakrendszer elektronikus ügyintézési felületén keresztül a  https://ohp.asp.lgov.hu     címen, vagy

 

b) a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában a települési honlapokon (www.gyermely.hu, www.szomorkozseg.hu, www.hereg.hu) elhelyezett „Önkormányzati elektronikus ügyintézés” feliratra kattintva   érheti el az elektronikus ügyintézési portált.

                                                                                                                                                                                                                                               Mike Hajnalka                                                                                                                                     jegyző

______________________________________________________________

       Kedves Lakosságunk, Ügyfeleink és Partnereink!

Szomor Község Önkormányzatát is elérte a digitalizációs fejlődés, mi sem kívánunk lemaradni az újszerű megoldások alkalmazásáról. Tartson velünk és intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan! 

Az e-önkormányzati ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál, amely a https://ohp.asp.lgov.hu linken érhető el magánszemélyek és jogi személyek, vállalkozások számára egyaránt. 

 Bővebb információ az oldal alján a letöltések menüben megtekinthető.

___________________________________________________

A gyermekétkeztetés térítési díjának befizetési rendjéről

 

Tisztelt Szülők !

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szabályozta a gyermekétkeztetés térítési díjának befizetésére vonatkozó szabályokat és erre vonatkozóan új önkormányzati rendeletet alkotott, melynek a szabályai 2018. január 1-től hatályosak.

A térítési díjak mértékében változtatás nem történt. Az új szabályok a díjbeszedés szabályaira és a díjhátralék rendezésére vonatkoznak.

2018. január 1. napjától az étkeztetésért fizetendő térítési díjat egy hónapra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a Napközi Otthonos Óvoda bankszámlájára. A befizetés történhet az eddigi gyakorlatnak megfelelően az élelmezésvezetőnél készpénzben, átutalási megbízással (postai csekk), vagy közvetlen bankszámlára utalással.

Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a fenntartót, Gyermely Község Önkormányzatát a térítési díj hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.

Amennyiben a térítési díj az intézményvezetői felszólítás ellenére nem kerül megfizetésre, úgy az ellátás (étkeztetés) a 15 napos befiztési határidő eredménytelen leteltét követő hónap első napjával megszűnik.

Az étkeztetés megszüntetéséről a polgármester minden esetben értesíti az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatot.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a térítési díj hátralékok fizetési meghagyás útján kerülnek végrehajtásra, s a végrehajtás költsége is a kötelezettet terheli, mely jelentős mértékben megemelheti a fizetési kötelezettséget.

 

Szomor, 2018. február 1.

                                                                     tisztelettel:

                                                                                                         Mike Hajnalka

                                                                                                               jegyző

 

 ___________________________________________________________

Tisztelt Szomoriak !

 

Mint a január eleji tájékoztatómban jeleztem Dr. Lieber Róbert fogorvos az idei évtől megszüntette rendelését Gyermelyen, ezért helyettesről kellett gondoskodni.

Gyermely Község Polgármestere, mint a fenntartó képviselője tájékoztatott, hogy a helyettesítést Dr. Szente Zsuzsanna fogorvos fogja ellátni, aki korábban a zsámbéki Dentinel Fogászati Klinikán dolgozott.

Az ANTSZ a működési engedélyt a doktornőnek megadta, így  – heti 20 órában –  a megszokott helyen, Gyermelyen a Fogászati Rendelőben lesz a rendelés 2018. február 1-től.

 

Rendelési idők:   

hétfő       14 – 19 óráig

kedd          9 – 14 óráig

szerda     13 – 18 óráig

csütörtök  8 – 13 óráig

 A fogorvos elérhetősége: 06-30/ 77-33-064


Szomor, 2018. január 30.

                                                         Tisztelettel,

                                                                                                                   Nagy György

                                                                                                                   polgármester

________________________________________________________

2018. évi Szelektív hulladék szállítási ütemterv 

 az oldal alján a letöltések menüben megtekinthető. 

______________________________________________________

 

Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Szomori Kirendeltsége

 2822. Szomor, Szabadság tér 8.

Tel.: 34/580-530. Fax.: 34/370-604. e-mail: hivatal@szomorkozseg.hu

 

                                                    É R T E S Í T É S

 

                    ÉRTESÍTJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY AZ                                 ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

 

                  ÚJ CÍME: SZOMOR, SZABADSÁG TÉR 8.

 

                                                                                      Tisztelettel:  Mike Hajnalka                                                                                                                                   jegyző

_________________________________________________

Tisztelt Lakosság !

 

Avar- és kerti hulladék égetés rendje

A nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése február, március, április, szeptember, október és november hónapokban kedd és pénteki napokon végezhető el. Ünnepnapokon az égetés tilos !

Aki a fenti szabályt megsérti bírsággal sújtható.

A helyi rendelet részletes szabályait a község honlapján a www.szomorkozseg/onkormanyzat/rendeletek elérhetőségen olvashatják.

 

Mike Hajnalka

jegyző

 

Gyógyszertár Gyermely

A fiókgyógyszertár nyitva tartása az alábbi:

Hétfő: 9:00 - 17:00
Kedd: 12:00 - 17:00
Szerda, Csütörtök, Péntek: 8:00 - 13:00

Telefonszám: 34/483-146

 

 

----------------------------------------------------

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Települési ügysegéd  ügyfélfogadási ideje

2016. február 22-től

 

Cím:                Szomor Község Önkormányzata

2822. Szomor, Szabadság tér 8.

E-mail:            hivatal@tatabanya.kemkh.gov.hu

Telefon:          34/580-530 (csak a szomori ügyfélfogadási időben)

Félfogadás:     Hétfő: 14:30-15:30

 

 

Ügytípus:        foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, közgyógyellátás megállapítása,
ápolási díj, időskorúak járadéka

 

------------------------------------------

Megalakult a Szomori Helyi Értéktár Bizottság

 

Várjuk a lakosok javaslatait!

 

A magyar nemzeti értékekről és a hungaricumokról jogszabály rendelkezik. Országos, megyei és helyi szinten is szerveződik az a feltáró munka, amely a magyar értékek gyűjtését, megőrzését szolgálja. Ennek első lépése, hogy a helyi, települési különlegességeket is fel kell tárni, és meg kell őrizni az utókor számára. A képviselő-testület döntése alapján Szomoron is megalakult a Helyi Értéktár Bizottság, amelynek célja Szomor Helyi Értéktárának létrehozása, ami a falu területén fellelhető értékeket tartalmazó gyűjtemény lesz.

A bizottság tagjai: Nagy György, Virágh István, Brunáczki Teréz, Kosztka Ernő, Steiner Gabriella, Treszl Tibor, Zavarkó Balázs Jánosné, Mike Hajnalka, Kovács Imréné. 

Fontos, hogy valóban településünkre jellemző értéktár valósuljon meg. A szakmai testület minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel vár és köszönettel fogadja a lakosság együttműködését. 

A Szomor területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a javaslat minta kitöltésével és visszaküldésével. A javaslatot postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani Szomor Község Önkormányzatához.

 

A nyomtatvány letölthető ITT. Ugyanitt bővebben tájékozódhatnak a jelölésről, a kategóriákról.

 

A Helyi Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatot megvizsgálja és dönt a Helyi Értéktárba történő felvételről vagy a felvétel elutasításáról. 

A Helyi Értéktárba felvett helyi értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungarikumok Gyűjteményébe.

 

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: 

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták; 

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra; 

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás; 

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek; 

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények; 

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások. 

 

Mike Hajnalka

jegyző 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Dr. Dévényi Norbert - közjegyzői iroda Bajnán

Hivatali helyiséget nyitottam Bajnán a Községházán (Kossuth u. 1.), 
ahol szerdánként 8-12 óra között tartok ügyfélfogadást, 
azonban ettől eltérő időpontra is lehet a 33/510-480
telefonszámon időpontot egyeztetni az esztergomi irodámmal.


Az alábbi honlapomon ( http://www.drdevenyi.hu/ )a közjegyzői tevékenységek listáját olvashatják,
de röviden, néhány dolgot kiemelve,
foglalkozunk különösen az alábbi területekkel:
aláírás- és másolat-hitelesítés,
adásvétel, ajándékozás, végintézkedések, igazságügyi szakértő kirendelése,
hitelbiztosítéki nyilvántartással kapcsolatos ügyek, cégkivonat, hiteles
tulajdoni lap másolat, stb.

Mindezt német nyelven is a nyelvi jogosítványomra tekintettel.
A hagyatéki ügyekben viszont továbbra is a
területileg és az elhalálozás hónapja szerint illetékes közjegyzőhöz kell
fordulni. 
Megkereséseiket tisztelettel várom.

Köszönettel:  

dr. Dévényi Norbert
közjegyző