Aktualitások

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN

 

A 2019. október 13-án kerül megtartásra a polgármester-, a helyi önkormányzati képviselő-, és a nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás.

Ehhez kapcsolódóan a szomori Közösségi Házban, 2019. szeptember 9-én, 18:00 órakor sorsolásra került sor, amely alapján a jelöltek sorrendje a következő:

(a sorrend megegyezik a szavazólapon található sorrenddel)

polgármester jelöltek:

1. Nagy György

2. Bederna Anikó

 

önkormányzati képviselő jelöltek:

1. Treszl Tibor

2. Muzslai Tamás

3.Szabó Gábor Áron

4. Jurnyik Tivadar

5. Kosztka Ernő

6. Kovács Mátyás

7. Zavarkó Balázs Jánosné

8. Szakács Viktória

9. Hauszknecht Ádám

10.Körmendi József

11.Kovács Gergely

12.Virágh István

13.Deák Lajos

14.Gál Zsolt

15.Brunáczki Teréz

 

nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek:

1. Szakács Richárd

2. Kovács Mátyás

3. Kaltenecker Anna

4. Zavarkó Balázs Jánosné

5. Földházi Zsófia

 

A választás alkalmával 1 polgármestert, 6 önkormányzati képviselőt és 5 nemzetiségi képviselőt kell bejelölni.

 

 

                                                                        Helyi Választási Bizottság

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

Tisztelt Választópolgárok !

Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13. napjára tűzte ki. Ezen a napon kerül megtartásra a településen a német nemzetiségi önkormányzati képviselők választása is.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E.§-a alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazást megelőző 66. napon megállapítja az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát.

Fenti adatokat 2019. augusztus 8-án fogjuk közzétenni a település honlapján, facebook oldalán és a helyben szokásos módon papír alapú plakátokon is.

A választással és a jelöltajánlással kapcsolatos további információkat a település honlapján „Önkormányzati választás” feliratra kattintva kísérhetik majd figyelemmel.


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pályázati felhívás

 

Szomor Község Önkormányzata (Szomor, Szabadság tér 8.) a továbbiakban kiíró az 52/2019. (VII. 22.) önkormányzati határozat alapján meghirdeti nyilvános pályázat útján történő  é r t é k e s í t é s r e  a tulajdonában lévő

Szomor 127/37.hrsz-ú beépítetlen belterületi ingatlant.

Az ingatlan minimális eladási árát az alábbiak szerint állapítja meg:

127/37.hrsz.: 8.600.000,- Ft

 

A pályázat benyújtás módja, helye:

2019. július 25-től 2019. augusztus 9. 12 óráig a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szomori Kirendeltségének Szomor, Szabadság tér 8. szám alatti ügyfélszolgálatán zárt borítékban papíralapon 2 pl-ban leadott pályázattal. A borítékra kérjük ráírni: „Szomor, 127/37.hrsz alatti ingatlan vételi ajánlata”

A pályázat elbírálási határideje:

A pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés.

A pályázatok értékelése: 

Helye: Szomor Község Önkormányzata – polgármesteri iroda

A legkedvezőbb ajánlat kiválasztása a képviselő-testület hatásköre. 

Egyéb információ: 

Az ingatlan egyeztetett időpontban megtekinthető.

Előzetes bejelentkezés: Nagy György polgármesternél, tel.: +36-34-580-530 

A pályázaton részt vehet: 

*     

bármely természetes személy

*     

jogi személy,

*     

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

*     

vagy a fent megjelöltek által meghatalmazott személy. A meghatalmazást 2 tanú által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 

Bírálati szempontok:

Ajánlati kötöttség ideje:

            Beadástól számított minimum 60 nap.

 

Szerződéskötés feltételei: 

Az adás-vételi szerződés a pályázat nyertesével kerül megkötésre. A vásárló köteles az adás-vételi szerződést az eredményhirdetés napjától számított 15 napon belül megkötni. Az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Szomor, 2019. július 23.               

                                                                                      Nagy György

                                                                                       polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pályázati felhívás

 

Szomor Község Önkormányzata (Szomor, Szabadság tér 8.) a továbbiakban kiíró az 51/2019. (VII. 22.) önkormányzati határozat alapján meghirdeti nyilvános pályázat útján történő  é r t é k e s í t é s r e  a tulajdonában lévő

Szomor,304., és 305. hrsz-ú beépítetlen belterületi ingatlanokat.

Az ingatlanok minimális eladási árát az alábbiak szerint állapítja meg:

304-305.hrsz.: 7.800.000,- Ft 

 

A pályázat benyújtás módja, helye:

2019. július 25-től 2019. augusztus 9. 12 óráig a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szomori Kirendeltségének Szomor, Szabadság tér 8. szám alatti ügyfélszolgálatán zárt borítékban papíralapon 2 pl-ban leadott pályázattal. A borítékra kérjük ráírni: „Szomor, 304-305.hrsz alatti ingatlanok vételi ajánlata”

A pályázat elbírálási határideje:

A pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés.

A pályázatok értékelése: 

Helye: Szomor Község Önkormányzata – polgármesteri iroda

A legkedvezőbb ajánlat kiválasztása a képviselő-testület hatásköre. 

Egyéb információ: 

Az ingatlan egyeztetett időpontban megtekinthető.

Előzetes bejelentkezés: Nagy György polgármesternél, tel.: +36-34-580-530 

A pályázaton részt vehet: 

·        

bármely természetes személy

·        

jogi személy,

·        

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

·        

vagy a fent megjelöltek által meghatalmazott személy. A meghatalmazást 2 tanú által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 

Bírálati szempontok:

Ajánlati kötöttség ideje:

            Beadástól számított minimum 60 nap.

Szerződéskötés feltételei: 

Az adás-vételi szerződés a pályázat nyertesével kerül megkötésre. A vásárló köteles az adás-vételi szerződést az eredményhirdetés napjától számított 15 napon belül megkötni. Az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Szomor, 2019. július 23.               

                                                                                     Nagy György

                                                                                      polgármester

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ÉRTESÍTÉS

Téjékoztatjuk a lakosságot, hogy a Széna téri autóbusz-állomás a Széll Kálmán térre költözik.

Az ezzel kapcsolatos bővebb információkat a Letöltések menüpont/A Széna téri autóbusz-állomás költözik link alatt találják meg.